25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Vad ingår?

    Försäkringen ersätter 6 månaders försäkringspremie för aktuell försäkringsperiod från det att den ofrivilliga arbetslösheten inträdde.