• Vilka krav gäller för ersättning?

  Du kan få premiereduktion om samtliga av nedanstående krav är uppfyllda.

  Du ska ha:

  • Varit ofrivilligt arbetslös i mer än 3 månader (karenstid)
  • Haft en hem-, villahem eller bilförsäkring gällande utan avbrott i minst 18 månader när den ofrivilliga arbetslösheten inträffade*
  • Varit medlem i ett förbund anslutet till Akademikerförsäkring** under minst 18 månader, varav minst 12 månader som yrkesverksam på heltid, när den ofrivilliga arbetslösheten inträffade

  * Om du bytt boende (försäkringsställe) eller bil och fortsatt varit försäkrad via Akademikerförsäkring får du tillgodoräkna dig tiden för det tidigare boendet eller bilen.
  ** Sveriges Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, DIK, FSA, Sveriges Farmaceuter och Svenska Logopedförbundet