Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Självriskreducering

    Självriskreducering vid brand och in­brott i bostad med 1 200 kr. (kan ej tecknas för Hemförsäkring liten)