• Självriskreducering

    Självriskreducering med 1 200 kronor vid brand och inbrott i bostad.