• Självriskreducering

    Självriskreducering vid brand och in­brott i bostad med 1 200 kr. (kan ej tecknas för Hemförsäkring liten)