Det här ingår i hundförsäkringen

   Enkel  Dubbel  Trippel

Behandlingskostnader

Veterinärvårdsförsäkringen omfattar kostnader för undersökning och behandling om din hund/katt drabbas av sjukdom eller olycksfall. Maxbeloppet per år är: Enkel: 30 000 kr Dubbel: 60 000 kr Trippel: 90 000 kr/120 000 kr

MR och CT röntgen

I Dubbel veterinärvård ingår ersättning för röntgenformerna MR, CT eller liknande röntgenformer med högst 7 000 kr/år. I Trippel veterinärvård ingår ersättning för röntgenformerna MR, CT eller liknande röntgenformer med högst 15 000 kr/år.

Receptbelagd medicin

Kostnader för receptbelagd/utskriven medicin ingår i hundförsäkringen Dubbel och Trippel veterinärvård. 

Rehabilitering

Försäkringen ersätter kostnader för rehabilitering med 7 000 kr/år utöver ditt maximala veterinärvårdsbelopp i Dubbel och Trippel veterinärvård.

Dolda fel

Om din valp varit försäkrad innan fyra månaders ålder ingår dolda fel i Dubbel och Trippel veterinärvård.

Borttagande av mjölktänder

Trippel veterinärvård omfattar borttagande av kvarsittande mjölktänder

Strålning och cellgifter

Trippel veterinärvård ersätter kostnader för strålbehandling och behandling med cellgifter vid cancersjukdom.

Inackordering på hundpensionat

Trippel veterinärvård ersätter kostnader för inackordering på hundpensionat om du av läkare bedömts så sjuk att du inte kan ta hand om din hund