Flockförsäkring

Flockförsäkring kan tecknas för en grupp av minst 10 st hundar.

Försäkringen är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring och ersätter kostnader för veterinärvård under försäkringstiden om någon av de försäkrade hundarna drabbas av sjukdom eller olycksfall.

Flockförsäkring kan tecknas genom att kontakta oss på telefon eller mejl.

Läs mer i det aktuella villkoret.