Livförsäkring

Teckna livförsäkring för din hund direkt när du tecknar försäkring här på hemsidan. Du kan också lägga till en livförsäkring genom att kontakta oss.

Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om hunden meriteras, exempelvis på en utställning eller vid en tävling.

I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad användbarhet och avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk.

Läs gärna mer i våra fullständiga villkor.