Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

  • Flockförsäkring

    Försäkringen är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring och ersätter kostnader för veterinärvård under försäkringstiden om någon av de försäkrade hundarna drabbas av sjukdom eller olycksfall. Läs mer i det aktuella villkoret.