• Livförsäkring

     Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om hunden meriteras, exempelvis på en utställning eller vid en tävling.

    För blandras eller oregistrerad hund är livbeloppet högst 10 000 kr, såvida hunden inte har officiella meriter.

    I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad användbarhet och avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk.