Omfattar försäkringen kostnader för tandvård?

Tandfrakturer, avbrutna tänder, sprickor, och liknande skador ersätts i de flesta fall, såvida det inte är en bakomliggande sjukdom som orsakat frakturen.

Tandsjukdomar som till exempel FORL (autoimmun nedbrytning av tandemaljen hos katt), karies (tandröta/hål), parodontit (tandlossning), gingivit (tandköttsinflammation), och olika problem relaterade till tandsten (cremor dentis) ersätts inte från försäkringen.

Om man har Trippel veterinärvård ersätts borttagande av kvarsittande mjölktänder under hundens första levnadsår. En senare korrigering av bettet kan ersättas även i Enkel eller Dubbel om katten tidigare har haft ett felfritt bett – se fullständiga villkoren för närmare information.