Kan jag påverka min premiekostnad om jag höjer eller sänker min självrisk?

Väljer du en lite högre självrisk för ditt djur så blir din försäkringspremie lite lägre, och tvärtom.

Exakt hur stor kostnadspåverkan ditt val av självrisk har på din försäkring kan du få besked om via vår Kundservice. Ring oss gärna på 060-66 30 30