Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

  • Vem kan teckna hundförsäkring?

    Du kan teckna en försäkring om du är ägare till en hund eller om du tar hand om en hund som t ex fodervärd.

    Försäkringstagare är du som har ingått avtal om försäkring med Moderna Djurförsäkringar.

    Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare till hund som anges i försäkringsbrevet och för andra som tar hand om din hund, permanent eller tillfälligt.