Vem kan teckna hundförsäkring?

Du kan teckna en försäkring om du är ägare till en hund eller om du tar hand om en hund som t ex fodervärd.

Försäkringstagare är du som har ingått avtal om försäkring med Moderna Djurförsäkringar.

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare till hund som anges i försäkringsbrevet och för andra som tar hand om din hund, permanent eller tillfälligt.