Det här ingår i din husvagnsförsäkring

   Halv  Hel

Brand

Om din bil brunnit eller fått skador på grund av brand eller skador på elektriska kablar efter en kortslutning så ersätter försäkringen dem.

Stöld

Försäkringen ersätter stöld, tillgrepp samt uppsåtlig skadegörelse i samband med dessa händelser.

Glas

Försäkringen ersätter vindrutor som har krossats eller spräcks på grund av t.ex. stenskott.

Ansvars- och rättskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet ersätter vi advokat- och rättegångskostnaderna. Försäkringen ersätter även skada som du kan bli skyldig att betala i din egenskap av ägare och brukare av husvagnen.

Semesteravbrott

Om både dragbil och husvagn är försäkrad hos Moderna Försäkringar ersätts semesteravbrott i samband med ersättningsbar skada på husvagnen om skadan medfört avbrott av påbörjad semesterresa. Ersättning lämnas med 300 kr/dygn i längst 25 dagar.

Vagnskada och skadegörelse

Ersätter skador på ditt eget fordon vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan. Försäkringen ersätter även annan yttre olyckshändelse t.ex. dikeskörning och uppsåtlig skadegörelse av någon annan.