Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Du kan lägga till en livförsäkring utöver det skyddet som din veterinärvårdsförsäkring ger dig.