• Självrisk

    Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du själv betalar vid skada eller sjukdom. Vilken ersättningsnivå du än väljer så består självrisken av en fast del på 900 kr, 1800 kr eller 3600 kr. Till detta kommer en rörlig del av antingen 15% eller 25% på de kostnader som överstiger den fasta självrisken för varje självriskperiod. Vilken nivå av fast och rörlig självrisk din försäkring ska ha väljer du när du tecknar den.

    Under en självriskperiod behöver du bara betala den fasta självrisken en gång, oavsett om veterinärvårdskostnaderna är för olika sjukdomar eller skador. Hos oss omfattar en självriskperiod hela 180 dagar, räknat från första veterinärbesöket.

    Du ska spara kvitton även från behandlingar som inte överstiger den fasta självrisken. Skulle katten behöva vård igen inom 180 dagar kan du slå ihop kostnaderna och på så sätt komma över den fasta självrisken och få ersättning från försäkringen.