• Självrisk

    Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du själv betalar vid skada eller sjukdom. Vilken ersättningsnivå du än väljer så består självrisken av en fast del på 1 500 kr. Till detta kommer en rörlig del av antingen 15% eller 25% på de kostnader som överstiger 1 500 kr för varje självriskperiod. Vilken nivå av rörlig självrisk din försäkring ska ha väljer du när du tecknar den.

    Under en självriskperiod behöver du bara betala den fasta självrisken en gång, oavsett om veterinärvårdskostnaderna är för olika sjukdomar eller skador. Hos oss omfattar en självriskperiod hela 365 dagar, räknat från första veterinärbesöket. Det betyder att du kan spara tusenlappar om du måste besöka veterinären flera gånger under ett år.

    Du ska spara kvitton även från behandlingar som inte överstiger den fasta självrisken. Skulle djuret behöva vård igen inom 365 dagar kan du slå ihop kostnaderna och på så sätt komma över den fasta självrisken och få ersättning från försäkringen.