• Villkorsgaranti

    Om du drabbas av en skada som din förra veterinärvårdsförsäkring skulle ha täckt - men som inte täcks av vår - då ersätter vi dig enligt dina tidigare villkor.

    Du får dessutom när du vill under försäkringsåret säga upp din försäkring, utan att behöva vänta in ordinarie huvudförfallodag. Villkorsgarantin hos oss gäller under ditt första försäkringsår och gäller för alla veterinärvårdsförsäkringar med motsvarande försäkringsbelopp. Villkorsgarantin omfattar inte eventuella tilläggsförsäkringar eller självrisker.