Gäller försäkringen om jag tar med min katt utomlands?

Försäkringen gäller i Sverige och i 365 dygn räknat från avresedatumet i de länder ditt djur enligt Jordbruksverkets bestämmelser kan föras fram och åter utan karantänsförfarande.

Ska du vara borta längre än 30 dagar? Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt försäkringsskydd.