Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Gäller försäkringen om jag tar med min katt utomlands?

    Försäkringen gäller i Sverige och i 365 dygn räknat från avresedatumet i de länder ditt djur enligt Jordbruksverkets bestämmelser kan föras fram och åter utan karantänsförfarande.

    Ska du vara borta längre än 30 dagar? Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt försäkringsskydd.