16-19/4 sker underhåll på webben. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

Gäller försäkringen om jag tar med min katt utomlands?

Försäkringen gäller i Sverige och i 365 dygn räknat från avresedatumet i de länder ditt djur enligt Jordbruksverkets bestämmelser kan föras fram och åter utan karantänsförfarande.

Ska du vara borta längre än 30 dagar? Kontakta oss så hjälper vi dig med ditt försäkringsskydd.