Vem kan teckna kattförsäkring?

Du kan teckna en försäkring om du är ägare till en katt eller om du tar hand om en katt som t ex fodervärd.

Försäkringstagare är du som har ingått avtal om försäkring med Moderna Djurförsäkringar.

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare till katt som anges i försäkringsbrevet och för andra som tar hand om din katt, permanent eller tillfälligt.