Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

  • Utökad olycksfallsförsäkring

    Ersätter med upp till 800 000 kr vid medicinsk invaliditet och med 9 000 kr vid sjukhusvistelse mer än 3 dygn. 

    Självrisk 0 kr