25-28/9 sker underhåll på vår webb. Du kan då inte räkna på försäkring, anmäla skada eller logga in på Mina Sidor. Läs mer.

  • Utökad olycksfallsförsäkring

    Ersätter med upp till 800 000 kr vid medicinsk invaliditet och med 9 000 kr vid sjukhusvistelse mer än 3 dygn. 

    Självrisk 0 kr