Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Utökad tillbehörsförsäkring

    Ersätter värdehöjande tillbehör till motorcykeln med upp till 100 000 kr. 

    Självrisk beroende på skadehandelse