• Utökad efterlevnadsskydd

    Ersätter vid dödsfall med 100 000 kr för förare och 100 000 kr för passagerare.

    Självrisk 0 kr