Det här ingår i din släpvagnsförsäkring

   Halv  Hel

Brand

Om din släpvagn brunnit eller fått skador på grund av brand eller skador på elektriska kablar efter en kortslutning så ersätter försäkringen dem.

Stöld

Försäkringen ersätter stöld, tillgrepp samt uppsåtlig skadegörelse i samband med dessa händelser.

Glas

Försäkringen ersätter vindrutor som har krossats eller spräcks på grund av t.ex. stenskott.

Rättskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet ersätter vi advokat- och rättegångskostnaderna.

Vagnskada och skadegörelse

Ersätter skador på ditt eget fordon vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan. Försäkringen ersätter även annan yttre olyckshändelse t.ex. dikeskörning och uppsåtlig skadegörelse av någon annan.