Försäkringen omfattar bland annat

Reseförsäkring i hela världen, upp till 45 dagar
Ersättning för stulen cykel upp till 50 000 kr
Ersättning vid stöld eller överfall

Förköpsinformation och villkor
I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din Hemförsäkring. I förköpsinformationen har vi sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. Läs gärna förköpsinformationen så att du lättare kan ta ställning till vilken försäkring du har behov av. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker.