Förutsättningar för att teckna vattenskoterförsäkringen

För att kunna teckna försäkring till din vattenskoter måste du uppfylla följande krav:

  • Startspärr ELLER söksystem
  • Securmarkmärkning
  • Låst vid hemmabrygga med klass III-lås och kätting
  • Valbar självrisk från 5 000 kronor