Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Huskombi

    Självriskreducering vid brand och in­brott i bostad med 1 200 kr.