Husvagnsförsäkring

Husvagnsförsäkring

En bra husvagnsförsäkring gör semestern tryggare om något händer.​ Vår husvagnsförsäkring gäller oavsett om du är ute på roadtrip över sommaren eller står stilla och njuter på samma gamla campingplats året om.

Husvagnsförsäkringen ger dig ett omfattande skydd för både din husvagn och sakerna du förvarar i den. Den ersätter dig om husvagnen skulle bli stulen, skadad vid en brand eller trafikolycka, om vattentanken har läckt eller en vindruta har spruckit.

Dessutom ingår skydd för reseavbrott. Det innebär att du kan få ersättning om du inte kan använda husvagnen under semestern på grund av en skada. 

 • Skydd för husvagnen och dina saker
 • Täcker reseavbrott
 • Anpassa din husvagnsförsäkring med olika tillägg

OBS! Informationen nedan gäller endast dig som redan har en husvagnsförsäkring hos Moderna Försäkringar.

Detta ingår
Halv Hel

Försäkringen ersätter om din husvagn brunnit eller fått skador på grund av brand. Den ersätter även skador på elektriska kablar efter kortslutning.

Försäkringen ersätter stöld, tillgrepp samt uppsåtlig skadegörelse i samband med dessa händelser.

Försäkringen ersätter vindrutor som har krossats eller spräckts på grund av exempelvis stenskott.

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet ersätter vi advokat- och rättegångskostnaderna. Försäkringen ersätter även skada som du kan bli skyldig att betala som ägare och brukare av husvagnen.

Försäkringen ersätter dig om en skada på husvagnen medför att du måste avbryta din påbörjade semesterresa. Du kan få 300 kr/dygn i som längst 25 dagar. För att få ersättning för semesteravbrott måste både dragbil och husvagn vara försäkrade hos oss.

Försäkringen ersätter skador på ditt eget fordon vid en trafikolycka, även om det är du som orsakat olyckan. Försäkringen ersätter även annan yttre olyckshändelse, t.ex. dikeskörning, läckage eller uppsåtlig skadegörelse orsakad av någon annan.

När en skada inträffar får du oftast stå för en del av kostnaden själv, en så kallad självrisk.

Vilken stöld- och vagnskadesjälvrisk du valt framgår av ditt försäkringsbrev. Generellt gäller följande självrisker: 

Skador som orsakats av brand: 1 200 kr.

Glasskada: 2 000 kr, vid reparation 0 kr i självrisk.

Rättsskada: 20 % av de totala kostnaderna, lägst 1200 kr.

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

Äldre villkor hittar du här.

 • Nej, det behöver du inte. Om en husvagn som är i trafik skadar någon annans egendom, exempelvis en annan bil, så gäller det dragande fordonets försäkring.

 • Du måste ta hand om din husvagn för att förhindra skada så långt som möjligt. Har du inte gjort det kan din ersättning vid skada minskas eller helt falla bort.

  Du bör speciellt tänka på att föraren ska vara nykter, ha det körkort och den ålder som krävs och inte köra om fordonet har körförbud.

  Fordonet ska vara låst med godkänt dragskolås när det lämnas. Nycklarna får inte förvaras i eller i närheten av fordonet. Tankar, ledningssystem inklusive slangar och slangklämmor samt tankanslutningar ska kontrolleras årligen med hänsyn till slitage och åldersförändringar.

 • Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet. På Trafikförsäkringsföreningens hemsida kan du se vilka länder som kräver Grönt Kort.

  Gröna Kortet gäller den dragande bilen. Om du har bilen försäkrad i Moderna Försäkringar, kontakta oss så hjälper vi dig. Tänk på att beställa kortet i god tid innan du ska åka.

 • Husvagnen inklusive standardutrustning, t.ex. förtält, kylskåp och gasoltuber, ingår i försäkringen. Även personliga ägodelar i husvagnen ingår.

  Vissa föremål som är stöldbegärliga ersätts dock endast när du befinner dig på resa och om du har lämnat husvagnen i högst ett dygn. Det gäller t.ex. alkohol, kameror, tv och datorer.

  Högsta ersättningen för personliga ägodelar är 22 200 kr. Försäkringen gäller för privat bruk av husvagnen. Den omfattar inte varor för försäljning eller bearbetning eller inventarier som hör till rörelse.