Få ett prisförslag på vår släpvagnsförsäkring

Behandling av personuppgifter Läs mer

Släpvagnsförsäkring

Med Modernas Försäkringars släpvagnsförsäkring får du ett bra skydd - både när du använder släpvagnen och när den står parkerad. Försäkringen täcker i stort sett alla skador förutom rena trafikskador. Dessa skador täcks istället av din bilförsäkring, så du behöver inte köpa en trafikförsäkring till din släpvagn. Om du samlar dina försäkringar hos oss på Moderna Försäkringar kan du även få upp till 20% rabatt på din premie samt sänka din självrisk.

Det här ingår i din släpvagnsförsäkring Halv Hel

Brand

Om din släpvagn brunnit eller fått skador på grund av brand eller skador på elektriska kablar efter en kortslutning så ersätter försäkringen dem.

Stöld

Försäkringen ersätter stöld, tillgrepp samt uppsåtlig skadegörelse i samband med dessa händelser.

Glas

Försäkringen ersätter vindrutor som har krossats eller spräcks på grund av t.ex. stenskott.

Rättskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet ersätter vi advokat- och rättegångskostnaderna.

Vagnskada och skadegörelse

Ersätter skador på ditt eget fordon vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan. Försäkringen ersätter även annan yttre olyckshändelse t.ex. dikeskörning och uppsåtlig skadegörelse av någon annan.

Försäkringsinformation

I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din släpvagnsförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

  • När en skada inträffar får du oftast stå för en del av kostnaden själv, en så kallad självrisk. Vilken stöld- och vagnskadesjälvrisk du valt framgår av ditt försäkringsbrev. Övriga självrisker framgår av respektive avsnitt eller av ditt försäkringsbrev.

Förköpsinformation och villkor

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss. För äldre villkor läs mer här.

Försäkringsvillkor och Försäkringsinformation

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.

Vanliga frågor och svar

  • Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet. På Trafikförsäkringsföreningens hemsida kan du se vilka länder som kräver Grönt Kort. Om du funderar på att köra utomlands med din släpvagn så kontakta oss så hjälper vi dig med grönt kort.

  • För att du ska kunna få rätt ersättning är det viktigt att du tar hand om din släpvagn så att skada så långt som möjligt förhindras. Tillexempel bör du speciellt tänka på att ha ett godkänt dragskolås eftersom att släpvagnen ofta står obevakad. Nycklar bör heller inte försvaras i närheten av fordonet.

Samla dina försäkringar och få rabatt

Som Moderna Bonuskund får du numera även självriskreducering med upp till 1 000 kr vid en skada som ersätts av din boende-, bil- eller djurförsäkring hos Moderna Försäkringar. Storleken på självriskreduceringen är, liksom rabatten, baserad på hur många bonusgrundande produktgrupper du har tecknat försäkringar i. Självriskreduceringen kan användas en gång per hushåll och kalenderår.