Försäkring för släp

Försäkring till din släpvagn

Ska du köra skräp till tippen eller båten till sjön? Vad du än fraktar är ditt släp värt en bra försäkring. Med vår släpvagnsförsäkring får du skydd för både skador på släpvagnen och för stöld, beroende på vilken omfattning du väljer på försäkringen.

Du kan välja mellan halvförsäkring och helförsäkring. Halvförsäkringen täcker bland annat brand och stöld, medan helförsäkringen även täcker vagnkador på släpet. Det kan vara bra om du till exempel råkar backa ner med släpet i ett dike eller krockar med det.

  • Försäkrar allt från släpvagnar till båtsläp och hästsläp
  • Skydd mot stöld
  • Ersätter vagnskador om du väljer helförsäkring

OBS! Informationen nedan gäller endast dig som redan har en släpvagnsförsäkring hos Moderna Försäkringar.

Detta ingår
Halv Hel

Försäkringen täcker skador till följd av brand.

Försäkringen täcker stöld och tillgrepp.

Försäkringen ersätter ruta som har krossats eller spräckts, vid t.ex. stenskott.

Om du hamnar i en rättslig tvist som gäller din försäkrade släpvagn, kan försäkringen täcka advokat- och rättegångskostnader.

Försäkringen täcker skador på din släpvagn till följd av trafikolycka, även om det är du som orsakat olyckan. Den täcker även annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse orsakad av någon annan.

Brand 1200 kr

Stöld 1500 kr

Glas 2000 kr, 0 kr vid reparation

Rättsskydd 20%, minst 1200 kr

Vagnskada 1500 kr

Villkoret innehåller exakt information om vad din försäkring täcker och hur vi ersätter dig vid en eventuell skada. Det är villkoret, tillsammans med ditt försäkringsbrev, som är ditt avtal.

Förköpsinformationen är en sammanfattning av den försäkring du vill teckna. Spara den och läs igenom för att se om den stämmer överens med vad du behöver för försäkringsskydd.

Produktfaktabladet beskriver försäkringen kortfattat. Det kallas också för IPID och är ett bra underlag för att jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Viktigt! Läs alltid igenom villkor och förköpsinformation innan du tecknar din försäkring. Efter att du tecknat finns all information, tillsammans med ditt försäkringsbrev, på Mina Sidor. Om du valt att inte vara digital kund hos oss får du all information hemskickad – kom ihåg att spara den på ett säkert ställe.

Här hittar du äldre villkor.

Vanliga frågor och svar

  • Nej, det behöver du inte. Om ett släp som är i trafik skadar någon annans egendom, exempelvis en annan bil, så gäller det dragande fordonets trafikförsäkring.

  • För att få rätt ersättning ska du ta hand om släpet på ett bra sätt. Släpet ska t.ex. vara låst med ett godkänt dragskolås. Nycklar får inte förvaras i närheten av släpet.