Räkna på din gravidförsäkring

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår integritetspolicy Läs mer

Gravidförsäkring - få rabatt på barnförsäkringen

Vilken spännande period i livet du befinner dig i! Vi vet att det är mycket att tänka på i början av en graviditet  - så låt oss göra det vi kan bäst - försäkra ditt nya liv!

Om du tecknar en Gravidförsäkring Large från den 20 mars 2018 och framåt erbjuds du att dra av premien på 1395 kr som en rabatt på din barnförsäkring under det första året. Erbjudandet gäller under förutsättning att du tecknar barnförsäkringen hos oss senast 14 dagar efter födseln.  

Har du redan en Gravidförsäkring Gratis idag och vill byta till en Gravidförsäkring Large? Kontakta vår kundservice på 0200- 259 259.

Läs mer om vår gravidförsäkring och ta del av vanliga frågor och svar kring graviditeter och barn på vår särskilda barnsajt här.

Tre fördelar med vår Gravidförsäkring Large

 • Försäkringen kan övergå i en Barnförsäkring Medium utan hälsodeklaration.
 • Det enda försäkringsbolaget som kan lämna ersättning för den gravida vid bestående skador (så kallad medicinsk invaliditet) som uppkommit i samband med förlossning.
 • Ersättning om barnet föds med vissa allvarliga sjukdomar som t ex allvarligt hjärtfel, Downs syndrom och Cerebral Pares.

Det här ingår i din gravidförsäkringLargeGratis

Medicinsk invaliditet vid olycksfall

Om barnet, den gravida eller pappan/partnern drabbas av bestående nedsättning av kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet på grund av olycksfall, ersätter försäkringen. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ersättningens storlek beror på hur stor invaliditetsgraden är, 1–100%. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Dödsfall

Om barnet, den gravida eller pappan/partnern skulle avlida betalas ett livbelopp på 25 000 kr.

Krishjälp

Efter en traumatisk upplevelse, t ex om barnet drabbas av en allvarlig sjukdom eller missbildning, kan den gravida, pappan eller partnern behöva träffa en psykolog. Försäkringen bekostar upp till 10 behandlingstillfällen.

Krishjälp vid förlossningsdepression

Försäkringen ersätter upp till 5 tillfällen hos psykolog om den gravida eller pappan/partnern drabbas av förlossningsdepression.

Sjukhusvistelse för den gravida

Om den gravida blir inskriven på sjukhus i minst 3 dagar för graviditetskomplikationer, betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 kr/dag från första dagen (längst till och med dagen före förlossningen.

Sjukhusvistelse för barnet

Om ditt barn blir inskrivet på sjukhus för vård i minst 3 dagar betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse med 200 kr/dag. Ni får ersättning från första dagen i längst 180 dagar.

Komplikationer under graviditet och förlossning

Försäkringen ersätter med 3 000 kr per komplikation om den gravida drabbas av: havandeskapsförgiftning, akut kejsarsnitt, stor blodförlust (minst 2 liter) eller svåra bristningar (grad 3 – 4).

Medicinsk invaliditet för den gravida vid förlossning

Försäkringen ersätter medicinsk invaliditet på minst 5 % för den gravida som uppstått som en direkt följd av förlossningen. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader)och inte livshotande. Högsta ersättning är 200 000 kr.

Medicinisk invaliditet vid sjukdom för barnet

Om barnet drabbas av bestående nedsättning av kroppsfunktion, så kallad medicinsk invaliditet på grund av sjukdom, ersätter försäkringen. Rätt till ersättning för medicinsk invaliditet uppkommer när tillståndet är bestående (tidigast efter 12 månader) och inte livshotande. Ersättningens storlek beror på hur stor invaliditetsgraden är, 1–100%. Högsta ersättning är 500 000 kr.

Ärrersättning för barnet

Får barnet ärr efter en sjukdom eller ett olycksfall som krävt läkarbehandling, lämnas ersättning.

Direkthjälp för barnet

Försäkringen ersätter 50 000 kr om barnet får: allvarligt hjärtfel (som kräver operation före 6 månaders ålder), allvarlig missbildning i bukvägg och diafragma, blindhet och allvarlig synnedsättning, CP-skada, Downs syndrom, dövhet och allvarlig hörselnedsättning, klumpfot (som kräver gipsbehandling eller operation), läpp-, käk- och gomspalt, reduktionsmissbildning, ryggmärgsbråck eller vattenskalle.

Rese- och behandlingskostnader för barnet

Om barnet drabbas av ett olycksfall ersätter försäkringen läkekostnader (inklusive resor). Ersättning lämnas för vård inom Norden och i längst 5 år.

Vårdersättning för barnet

Om familjen beviljas vårdbidrag från Försäkringskassan för det försäkrade barnet ger försäkringen vårdersättning. Högsta ersättning är 3 500 kr/månad (vid 100% vårdbidrag) i längst 3 år.

Vanliga frågor & svar om gravidförsäkring

 • Många av de ersättningar som du kan få från en gravidförsäkring kan du inte få från någon annan försäkring. Den ger exempelvis ersättning vid medicinsk invaliditet vid olycksfall samt krishjälp om något skulle hända. 

 • Vi vill att det ska vara lätt för dig som blivande förälder att känna dig trygg. Om du vill försäkra ditt ofödda barn – är det en gravidförsäkring du ska teckna. En gravidförsäkring kan ge ersättning både till barnet, den gravida och/eller pappan/partnern.

  En Gravidförsäkring Large kan ge ersättning vid exempelvis kejsarsnitt, allvarliga bristningar, sjukhusvistelse samt om barnet föds med någon allvarlig skada eller sjukdom.

  Vi erbjuder två varianter av gravidförsäkring men unikt för dem båda är att de innehåller möjligheten att teckna en barnförsäkring utan hälsoprövning.

  När du tecknar en barnförsäkring så vill försäkringsbolagen normalt få en sjukdomshistorik på barnet genom att föräldrarna fyller i en hälsodeklaration. Sjukdomshistorik kan i värsta fall leda till att barnet inte får ett försäkringsskydd alls, t ex om barnet föds med en sjukdom eller en skada. Dessa barn kan även gå miste om ett försäkringsskydd för helt andra sjukdomar och skador i framtiden än de som är medfödda som t.ex. diabetes. Just det faktum att för tidigt födda barn och barn med medfödda sjukdomar oftast även undantas försäkringsskydd för helt andra sjukdomar eller skador än de medfödda är något som vi på Moderna vill råda bot på. Därför erbjuder vi nu föräldrarna att teckna en Barnförsäkring Medium innan barnet är fött, utan att fylla i en hälsodeklaration för barnet. Även om du slipper fylla i en hälsodeklaration för ditt barn kommer försäkringen att undanta allt som upptäcks innan ni skrivs ut från BB, neonatal eller hemsjukvård. Det är först dagen efter utskrivningen som sjukdelen i barnförsäkringen börjar gälla.

 • Du kan teckna gravidförsäkringen när som helst under graviditeten, men den börjar att gälla tidigast i v.22.

  • Gratisvarianten börjar gälla dagen efter den dag du tecknar försäkringen.
  • Large börjar gälla dagen efter den du betalat premien

  En anledning till att teckna Gravidförsäkring Large i ett så tidigt skede som möjligt är för att den kan ge ersättning för vissa sjukdomar som upptäcks hos barnet redan innan graviditetsvecka 22. Under förutsättning att försäkringen betalats dagen före sjukdomen upptäcktes. 

 • Alla som vårdas inom sjukvården skyddas genom patientförsäkringen. Den lämnar ersättning för fysiska och psykiska skador som uppkommit i sjukvården som varit undvikbara. Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att samma ersättning lämnas som om ärendet skulle ha prövats i allmän domstol. Patienter söker själv ersättning genom Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Alla som anmäler vårdskador får dock inte ersättning. I snitt godkänns 40 procent av alla ansökningar och ersättning lämnas till exempel inte för medicinsk invaliditet som är ersättningsbart i Gravidförsäkringen (källa – försäkringsmedicin)

 • Vi rekommenderar att teckna Gravidförsäkring Large som ger ett omfattande skydd för den gravida, pappa/partner och barnet.

  När du tecknar en Gravidförsäkring Large erbjuds du att dra av premien på 1395 kr som en rabatt på din barnförsäkring under det första året. Erbjudandet gäller under förutsättning att du tecknar barnförsäkringen hos oss senast 14 dagar efter födseln.

  Läs mer här om vad respektive produkt innehåller.

 • Erbjudandet om barnförsäkring utan hälsodeklaration skickas ut ca tre veckor innan beräknad födsel.

  Om du har tecknat en Gravidförsäkring Gratis och redan har hunnit föda innan vecka 37 kan du tyvärr inte ta del av detta erbjudande. Grundskyddet i barnförsäkringen kan dock tecknas utan hälsodeklaration så det går alltid att teckna en barnförsäkring som omfattar både sjukdom och olycksfall (även om denna försäkring inte är lika omfattande).

  Om du har tecknat en Gravidförsäkring Large och föder före graviditetsvecka 37 måste du själv höra av dig till Moderna Försäkringars kundservice innan barnet är 14 dagar gammalt för att kunna teckna en barnförsäkring utan att behöva fylla i en hälsodeklaration.

 • Om du tecknar vår Gravidförsäkring Large erbjuds du dra av premien på 1395 kr som en rabatt på din barnförsäkring under det första året. Erbjudandet om att teckna barnförsäkringen kommer att skickas hem till dig under graviditeten i v.37. I erbjudandet ligger även en faktura med. För att få tillgång till rabatten från gravidförsäkringen behöver fakturan vara betald senast 14 dagar efter födseln. Om du inte har fått ett erbjudande i v.37 - kontakta kundservice så får du hjälp att teckna en barnförsäkring.

Försäkringsinformation

Modernas Gravidförsäkring kan tecknas i två olika omfattningar, Gratis eller Large. Med Modernas Gravidförsäkring Gratis får du ett kostnadsfritt grundskydd. Välj Gravidförsäkring Large för att få ett bättre och mer komplett skydd. I försäkringsvillkoren kan du läsa mer detaljerat om de villkor som gäller för din gravidförsäkring. I förköpsinformationen finner du en sammanfattning av den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Där framgår även dina självrisker och vilket försäkringsvillkor som gäller för just din försäkring.

 • Försäkringen gäller helt utan självrisk. 

 • Gravidförsäkring Gratis börjar gälla dagen efter den dag du tecknade försäkringen men tidigast i graviditetsvecka 22. Gravidförsäkring Large börjar gälla dagen efter den dag du betalar premien, men tidigast i graviditetsvecka 22. Barnets sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller från förlossningen. Försäkringen upphör automatiskt på barnets 6-månadersdag. Både Gravidförsäkring Gratis och Gravidförsäkring Large kan tecknas när som helst under graviditeten och utan hälsokrav.

Förköpsinformation och villkor

Om du vill teckna en försäkring är det viktigt att du läser igenom förköpsinformationen innan du bestämmer dig. Det kan även vara en god idé att spara dokumentet. Om du känner att något skydd är särskilt viktigt för dig så rekommenderar vi dig att se efter att det ingår i försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en försäkring hos oss.

Tillsammans ger vi mer!

Som Moderna Bonuskund får du numera även självriskreducering med upp till 1 000 kr vid en skada som ersätts av din boende-, bil- eller djurförsäkring hos Moderna Försäkringar. Storleken på självriskreduceringen är, liksom rabatten, baserad på hur många bonusgrundande produktgrupper du har tecknat försäkringar i. Självriskreduceringen kan användas en gång per hushåll och kalenderår.