Betalning

 • Ja det kan du, både dina försäkringsbrev och fakturor finns tillgängliga på  Mina Sidor

 • Den totala årspremien är fördelad över antalet dagar per år, vilket gör att månader med färre dagar ger en lägre premie än månader med fler dagar. Om din försäkring har startdatum i senare delen av månaden kan nästkommande månads betalning vara något högre då den kan komma att avse mer än en månad.

 • Med autogiro dras pengarna automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen.

  Välj ett av flera sätt att anmäla autogirobetalning:

  Anmäl snabbt, enkelt och papperslöst via Mina Sidor med ditt BankID.

  Gå till din internetbank och anslut till autogiro där.

  Kontakta vår kundservice på 010-219 10 80 så får du en länk där du kan signera ett autogiromedgivande med ditt BankID.

  Har du övriga frågor gällande autogiro? Kontakta vår kundservice på 010-219 10 80 så hjälper vi dig.

   

 • Logga in på din bank och klicka dig fram till "anmäl nytt autogiro". Sök på vårt företagsnamn och välj det alternativ som slutar på "privat". Betalnummer är ditt personnummer om du vill att flera försäkringar ska kopplas på samma autogiro. Om du istället skriver in försäkringsnummer kopplas den enskilda försäkringen på autogirot.

 • När du får hem pappersfakturan av oss lägger du in denna för betalning. När du gör det kommer din internetbank att informera att vi stödjer e-faktura, klicka att du vill acceptera det. Följande fakturor kommer att aviseras som e-faktura.

 • Vi gör våra dragningar den 28:e varje månad. Skulle den 28:e vara en helgdag eller röd dag görs dragningen nästkommande vardag.

 • Ja, om det ska vara en annan betalare kryssar ni i rutan för annan betalare på blanketten för autogiromedgivande. Det är viktigt att den personen som ska betala försäkringen fyller i uppgifterna och signerar blanketten. Om det är en person som är annan betalare kommer denna att få hem ett dragningsbesked.

 • Om du har valt att betala månadsvis är din månadspremie är din årspremie dividerat med tolv, vi har inga avgifter för autogiro månadsvis. Den 20:e skickas det ett dragningsbesked till dig och där framkommer det hur mycket som planeras att dras. Ibland blir första dragningen större än snittpremien då försäkringarna normalt sett betalas förskottsvis.

 • Vi gör tre nya försök de tre kommande vardagarna. Om även dessa misslyckas kommer du att få en påminnelse av oss. Av påminnelse kommer det framgå att vi gör nytt försök nästa månad den 28:e där vi kommer inkludera det obetalda beloppet. Om även den dragningen misslyckas kommer din försäkring att upphöra.

 • Om du fått sms, email eller brev från oss där vi ber dig säkerställa att det finns pengar på kontot från vilket autogiro dras betyder det tre saker:

  1. Vi lyckades inte dra pengar förra månaden för din(a) försäkring(ar) eller försäkring(ar) du står som betalare för
  2. Vi kommer dra pengar för två månader denna dragning.
  3. Om vi inte lyckas dra pengar denna månad kommer försäkringen/arna sägas upp retroaktivt från föregående månad.

  Vad ska jag göra?

  Så fort som möjligt säkerställa att pengar finns på kontot från vilket pengar dras för din(a) försäkring(ar) eller försäkring(ar) du står som betalare för. Vi drar den 28:e eller närmsta vardagen därpå och gör ett försök om dagen under närmsta 4 vardagarna med start den 28:e.

  Läs mer

Motor

 • Du betalar bara försäkringspremie för den tiden du varit ägare till bilen. Om du betalt premie för en längre tid än du varit ägare till bilen återbetalar vi givetvis dig resterande belopp.

 • Du ska alltid ha med dig Del 1 av registreringsbevis. Beroende på vilket land/vilka länder du ska besöka kan du även behöva ett så kallat Grönt Kort, d.v.s. ett intyg att bilen har en giltig trafikförsäkring.

  För att ta reda på om landet/länderna du ska besöka kräver ett Grönt Kort kan du klicka här. Du beställer enkelt ett Grönt Kort via mina sidor.

 • Avställningsförsäkringen innehåller ett försäkringsskydd som är anpassat till att du inte använder fordonet i trafik och gäller med samma omfattning som din vanliga försäkring men med en del begränsningar. Eftersom du i regel inte får köra en avställd bil så ingår inte trafik-, räddnings-, eller maskinförsäkring  och vagnskadan gäller med vissa begränsningar.

 • Om din bil är halv- eller helförsäkrad hos oss får du automatiskt en avställningsförsäkring och ett bekräftande försäkringsbrev skickas ut. Om du har en trafikförsäkring blir försäkringen vilande, och den aktiveras automatiskt när du ställer på bilen igen. Du behöver inte betala fordonsskatt eller trafikförsäkring för en avställd bil.

 • Nej, det behöver du inte. När du sålt din bil får vi den informationen av Transportstyrelsen och avslutar därmed din försäkring från försäljningsdatumet. Ibland kan det ta några dagar innan vi får informationen, men så fort vi blivit informerade avslutar vi din försäkring.

Hus och hem

 • Försäkringen gäller för de som omfattas av hemförsäkringen och ger er ett skydd i upp till 45 dagar världen över. Har du barn under 18 år som inte är skrivna hos dig omfattas även de. Antal dagar kan variera beroende på vilket avtal du har, säkerställ hur många dagar ditt reseskydd gäller genom att se efter i ditt försäkringsbrev

 • Din hemförsäkring gäller för dig och dina hushållsmedlemmar förutsatt att de har samma bostad och folkbokföringsadress som du. På ditt försäkringsbrev framgår det hur många som omfattas av din hem-/villahemförsäkring

 • Ja, när du ansöker om visum till Ryssland behöver du ett intyg som visar att du har en hemförsäkring där det ingår reseskydd. Varje familjemedlem som är med på resan måste ha ett eget intyg. Du beställer intyget hos vår kundservice. Intyget skickas endast per post, inte med e-post. Kontakta oss i god tid innan du ska ansöka om visumet

 • Nej, det måste du inte. I hem-/villahemförsäkringen ingår 60 dagars flyttskydd och därför räknas både din gamla och din nya bostad som försäkringsställe när det gäller din försäkrade egendom. Flyttskyddet gäller i upp till 60 dagar från tillträdesdatum.

 • I hem-/villahemförsäkringen ingår ersättning upp till 50 000 kr om din cykel inklusive tillbehör blir stulna. Cykeln ska vara låst med ett cykellås godkänt av Svensk Stöldskyddsförening vid tillfället för stöld. För mer information se våra villkor

 • När du ska ut och resa rekommenderar vi att du tar med dig ett resekort. Resekort är ett bevis som kortfattat informerar dig om vad som ingår i din reseförsäkring samt vart du ska vända dig för att få kvalitetssäkrad vård om du blir sjuk eller skadad under resan. Du beställer enkelt ett servicekort genom att logga in på Mina Sidor.

 • Reseskyddet gäller för resor i hela världen upp till 45 dagar. Antal dagar kan variera beroende på vilket avtal du har, säkerställ hur många dagar ditt reseskydd gäller genom att se efter i ditt försäkringsbrev. Skyddet gäller bland annat om du blir akut sjuk eller skadas i ett olycksfall under resan. Du kan t. ex få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader för akut vård och behandling. Observera att försäkringen inte gäller i länder/områden till vilka UD (utrikesdepartementet) avråder från att resa till.

Sjuk och olycksfall

 • Vår gravidförsäkring kan tecknas när som helst under graviditeten. Tecknar du en Gravid Large är kravet att betalningen ska vara oss tillhanda för att den ska vara gällande fullt ut. Tills pengarna är oss tillhanda är det gravid gratis som är gällande.

 • För att kunna teckna en barnförsäkring krävs det att barnet ej fyllt 18 år, har ett svenskt personnummer samt är bosatt och folkbokförd i Sverige. För utlandsfödda barn krävs det att barnet har varit bosatt och folkbokförd i Sverige under minst ett år samt har ett svenskt personnummer.

 • Försäkringen gäller med samma villkor inom Norden. Då vi har olika produkter skiljer sig skyddet utanför Norden, se era villkor för att säkerställa hur just din försäkring gäller.

 • Nej, däremot måste du ha fyllt 18 för att kunna teckna vår olycksfallsförsäkring som sen gäller den livet ut

 • Våra personförsäkringar gäller alltid utan självrisk och dessutom dygnet runt

  • När, var och hur olyckan inträffat. Det är viktigt att du så utförligt du kan beskriver hur händelsen gick till.
  • Information om vilka skador du fick i samband med olyckshändelsen.
  • Datum för första besök hos läkare.
  • Information om var du fått vård för dina besvär, exempelvis vårdcentral eller sjukhus. Om du varit på sjukhus behöver du skriva vilken avdelning du besökt.
  • Kontonummer för eventuell utbetalning. Vill du ha ersättningen via Swish behöver vi det telefonnummer som du anslutit till Swish.
  • Information om dina besvär, vilken diagnos sjukdomen har.
  • Datum för första besök hos läkare.
  • Information om var du fått vård för dina besvär, exempelvis vårdcentral eller sjukhus. Om du varit på sjukhus behöver du skriva vilken avdelning du besökt.
  • Kontonummer för eventuell utbetalning. Vill du ha ersättningen via Swish behöver vi det telefonnummer som du anslutit till Swish.
  • När, var och hur olyckan inträffat. Det är viktigt att du så utförligt du kan beskriver hur händelsen gick till.
  • Information om vilka skador du fick i samband med olyckshändelsen.
  • Datum för första besök hos tandläkare.
  • Information om var du fått vård, exempelvis Folktandvård eller sjukhus. Om du varit på sjukhus behöver du skriva vilken avdelning du besökt.
  • Kontonummer för eventuell utbetalning. Vill du ha ersättningen via Swish behöver vi det telefonnummer som du anslutit till Swish.
  • Uppgifter om dina besvär, vad det är som hänt samt när händelsen inträffade.
  • Datum för första besök hos läkare alternativt datum för förlossningen.
  • Information om var du eller ditt barn fått vård för besvären, exempelvis Mödravårdscentral, BVC eller sjukhus. Om du varit på sjukhus behöver du skriva vilken avdelning du besökt.
  • Kontonummer för eventuell utbetalning. Vill du ha ersättningen via Swish behöver vi det telefonnummer som du anslutit till Swish.
 • När du anmäler en ny skadehändelse kan du i samband med det alltid bifoga kvitto eller journaler. Skulle vi behöva mer information kommer vi kontakta dig via Mina Sidor. Du kan även komplettera vid ett annat tillfälle, det gör du enklast genom att mejla skador-person@modernaforsakringar.se. Tänk på att alltid skriva ditt skadenummer i rubrikraden.

Generella frågor

 • Den 1 april 2022 gick Moderna Försäkringar och Trygg-Hansa ihop. Tillsammans heter vi nu Trygg-Hansa, och vi ser till att allt fortsätter som vanligt för dig som kund.

  Du kan känna dig helt trygg med att vi kommer informera dig i god tid om någon ändring sker som påverkar dina försäkringar eller våra kontaktvägar.

  Här kan du läsa mer om samgåendet.

 • Du kan säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång (d.v.s. huvudförfallodagen) genom att meddela oss detta när som helst dessförinnan. Försäkringen kan även sägas upp  med omedelbar verkan om försäkringsbehovet har upphört, t.ex. om du sålt din bil, eller om det inträffat en annan liknande omständighet. Personförsäkringar som sjuk-, olycksfalls-, gravid- och barnförsäkring kan du avsluta när som helst under året.

   Om du vill avsluta din försäkring, ring oss på 010-219 10 80

 • Nej, du har ingen särskild uppsägningstid. Däremot finns det regler för vid vilken tidpunkt en försäkring kan upphöra.

  Försäkringar som gäller saker, byggnader och fordon kan du avsluta med omedelbar verkan när du inte längre äger det du har försäkrat, eller när försäkringen har sin huvudförfallodag. Huvudförfallodagen är den dag när din försäkring förnyas, vanligen en gång om året.

  Personförsäkringar som sjuk-, olycksfalls-, gravid- och barnförsäkring kan du avsluta när som helst.

Integritet och personuppgifter

 • För frågor, klagomål och synpunkter gällande personuppgiftshanteringen kan du kontakta Moderna Försäkringars dataskyddsombud via dataskydd@modernaforsakringar.se. Det går också bra att skicka ett brev till:

  Moderna Försäkringar

  Dataskyddsombudet

  Box 7830

  103 98 Stockholm

 • För att ta del av Moderna Försäkringars integritetspolicy klicka här. Integritetspolicyn innehåller bland annat information om hur vi behandlar personuppgifter samt dina rättigheter.

 • Den 24 februari kom det till Moderna Försäkringars kännedom att det har funnits en möjlighet för obehörig att ta del av dokument som ingår i försäkringsärenden från vår webbtjänst. Här kan du läsa mer