Moderna Livförsäkring

  1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. modernalivforsakring

Moderna Livförsäkring

Sedan 2007 går det inte längre att teckna försäkringar i Moderna Livförsäkringar – teckna gärna din försäkring hos Moderna Försäkringar istället.

Barnförsäkring

Barnförsäkringen täcker dygnet runt och gäller helt utan självrisk. Försäkringen ersätter både vid olycksfall och vid sjukdom och försäkringen kan ge ersättning både vid bestående funktionsnedsättningar (medicinsk invaliditet) och vid bestående nedsättning av arbetsförmågan (förvärvsmässig invaliditet). I försäkringsbrevet och i villkoret kan du hitta mer information om din försäkrings omfattning och begränsningar.

Barnolycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen ger ekonomisk grundtrygghet. Försäkringen ersätter kostnader i samband med en olycka och ger ersättning för bestående funktionsnedsättningar, så kallad medicinsk invaliditet. Försäkringen gäller alltid helt utan självrisk och dygnet runt. I försäkringsbrevet och i villkoret kan du hitta mer information om din försäkrings omfattning och begränsningar.

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkringen ger ekonomisk grundtrygghet. Försäkringen ersätter bland annat kostnader i samband med en olycka och ger ersättning för bestående funktionsnedsättningar, så kallad medicinsk invaliditet. Försäkringen gäller alltid helt utan självrisk och dygnet runt. I försäkringsbrevet och i villkoret kan du hitta mer information om din försäkrings omfattning och begränsningar.

Finanstilsynets redogörelse över inspektion av Moderna Livförsäkring, Tryg Livsforsikring A/S (CVR 36957085)