johanna_mola_1200x600.jpg

Det som är kvantifierbart är försäkringsbart - nästan alltid och på något sätt. Försäkring är en pusselbit i riskhanteringspusslet med syfte att transferera risk och avlasta oacceptabel exponering. En garanti mot det plötsliga och oförutsebara. Vi kan idag försäkra oss mot solfattiga svenska somrar, uteblivna konserter, stora bränder, naturkatastrofer och amerikanska straffskadestånd. Men är det tillräckligt för att reducera alla risker? Nej, såklart inte.

Försäkring kan inte och ska inte täcka allt. Det måste vi vara medvetna om innan en skada sker. Innan vi står där i askan och inser att konsekvenserna är så mycket större än vad något försäkringsbolag någonsin kan ersätta.

Medarbetare som måste lämna, kunder som aldrig kommer tillbaka, fokus som förflyttas till att rädda det som går istället för att driva framdrift, utveckling och konkurrenskraft. Ibland är det ett livsverk, ibland en kritisk anläggning. Oavsett vad är skadan ibland förödande - plötslig och oförutsebar och en katastrof.

Nytt perspektiv

Våren 2020 har gett oss perspektiv på det extrema. På vad som händer när vi drabbas hårt och utan förvarning och när försäkring till största del inte hjälper. 

I The European Risk Manager Report 2020 toppade cyberhot listan över risker följt av osäker ekonomisk tillväxt, brist på nyckelkompetens, bedrägerier och stöld av data. Detta är risker som till många delar innehåller ett stort mått av osäkerhet, där faktorer utanför verksamhetens egen kontroll blir avgörande. Perspektivet blir större än bristande brandsektionering och truckladdning. Riskerna är inte längre traditionella och standardlösningarna är inte tillräckligt bra. All den erfarenhet som sitter i väggarna räcker inte längre.

En tuffare marknad

Samtidigt upplever vi för första gången på mycket länge en hårdnande försäkringsmarknad. Efter år av trevande försök har vi nu en verklighet med premiehöjningar och brist på försäkringskapacitet.

Försäkringsgivare fokuserar på långsiktig lönsamhet, förmedlarnas roll förändras, och de som får ta de verkliga konsekvenserna är kunderna.

Det är inte längre lika lätt att köpa försäkring och definitivt inte alltid lika förmånligt att transferera risk, trots högre självrisker och lägre limiter. Vi ser ett ökat intresse för alternativa former av risktransferering och finansiering.

En gemensam framtid

Nya förutsättningar har skapat ett bredare intresse för Risk Management inom branschen i stort. Med större fokus på aktivt och medvetet risktagande, där proaktivitet och egenkontroll är nycklar till långsiktig framgång. 

Det är också rimligt att tro att förmedlarens roll framöver blir ännu viktigare för att vägleda kunder och optimera lösningar. Lösningar där transferering genom traditionell placering är en av flera pusselbitar och där kompetens inom Risk Management och alternativa finansieringsmodeller blir allt viktigare.

I en omvärld som förändras snabbare behöver vi försäkringsmarknadens samlade kompetens för att göra det oförutsebara mer förutsebart och konsekvenserna mindre katastrofala för den som drabbas. Tillsammans kan vi identifiera, analysera och hantera våra kunders risker för att minimera de oönskade konsekvenserna.

Vi på Moderna Försäkringar har kunskapen, erfarenheten och viljan att arbeta för en aktiv riskhantering och tillsammans med våra förmedlare och kunder är vi övertygade om att vi kan möta en framtid i förändring.

Johanna Mola Manager Property och Chief Underwriter Property, Företag & Industri