1. Hem
  2. Moderna Försäkringar
  3. Artiklar
  4. Förändrad båtmarknad i kölvattnet av Corona

båt_1200x600.jpg

Atlantica har varit ett av Sveriges ledande försäkringsbolag för båtar i över 100 år. Vi såg tydliga effekter av Coronapandemin under våren i form av inställda mässor och evenemang, färre besök hos marinhandlare och en nedgång i efterfrågan på nya båtar. Men Atlanticas försäljningschef Anders Ritzler ser trots en tuff inledning på året positivt på utvecklingen för branschen både på kort och lång sikt.


- Efterfrågan på nya båtar minskade visserligen tidigt i våras i takt med att fabrikerna i Europa stängde vilket medförde osäkerhet kring leveranser av nya båtar. Men när fler valde att spendera semestern på hemmaplan såg vi istället ett ökat tryck på försäljningen av begagnade båtar, säger Anders Ritzler.

Även om båtmarknaden självklart påverkas av generella förändringar i konjunkturen tror Anders på en återhämtning även för försäljningen av nya båtar.

- Den totala efterfrågan är som sagt fortfarande hög och kombinerat med nya resvanor i kölvattnet av Corona tror vi på sikt att fler kommer snegla på båten som ett attraktivt alternativ. Vi såg redan förra året att semesterfirare sökte efter lokala alternativ till utlandsresan och där är båten ett attraktivt alternativ. När produktionen av nya båtar nu öppnat upp kommer efterfrågan sannolikt öka även för nya båtar.


En effekt av att fler ger sig ut på sjön är att kunskapen om sjölivet kommer vara mer varierande i år. Med en lägre kunskapsnivå spår Anders Ritzler att det kommer ställas högre krav på tillgänglighet från oss som försäkringsbolag.

- Under juni såg vi en uppgång när det gäller sjöskador och kunder som varit i behov av assistans och när vi får fler ovana båtmänniskor i våra vatten ökar naturligtvis risken för skador. Här tror jag att det framöver kommer finnas ett ökat behov av information och assistans. Vi som jobbar på Atlantica är själva båtmänniskor med många års erfarenhet av sjölivet och Atlantica Assistans står beredda dygnet runt 365 dagar om året som en extra trygghet för våra kunder som får någon typ av problem. Oavsett vilken båt du har och hur du utnyttjar den så står vi redo för att ta hand om dig.