Nicklas Larsen 727.png

Vad är det bästa du gjort i din karriär innan du kom till oss?

Jag är nöjd med mycket i min karriär och om jag ska peka på något så är det valet att börja i försäkringsbranschen och valet att bli ledare. Jag trivs otroligt bra och jag tror att jag utnyttjar flera av mina styrkor i ledarskap inom försäkring. Det steg som jag tog från konsult och finansvärlden för 15 år sedan, till en ledarroll för Motor UW i If är det som betytt mest för min karriär.

Vad var det som lockade dig med tjänsten som vd på Moderna Försäkringar?

Under de fem år som jag arbetade inom Tryg tidigare så trivdes jag otroligt bra och såg fram emot att komma tillbaka. Jag har alltid sett på Moderna Försäkringar som en utmanare på svenska försäkringsmarknaden med massor av potential och det i kombination med att alla talar så gott om kulturen i Moderna Försäkringar var det som attraherade mig mest.

Vilka är dina främsta styrkor?

Jag har en bred erfarenhet från försäkring och har varit med och lett framgångsrika teams genom förändring och ”turnarounds”. Jag är en ledare som fördelar och delegerar mycket. Samtidigt är jag mån om att vara tillgänglig för att coacha och stötta i de situationer som kräver det. Jag tror genuint på att en laginsats ger bästa resultat samt att lösningar som diskuteras fram har långt större bärkraft än beslut som kommer från en person.

Är rollen som vd hos oss som du väntade dig?

Mycket är precis som jag väntade mig, jag visste vilka utmaningar Moderna Försäkringar står inför och jag har dessutom varit i koncernen tidigare. Samtidigt har jag fått ett otroligt varmt välkomnande av alla jag mött och jag är imponerad av den starka kultur som Moderna Försäkringar har.

Vad är det som har högsta prioritet just nu?

Min högsta prioritet är att vi ska hålla fokus på vår service till kunder, försäkringsförmedlare och våra partners genom Coronakrisen och att vi säkrar vår verksamhet samtidigt som vi ska värna om medarbetarnas säkerhet och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ett starkt fokus har vi också på att lägga grunden för 2021 samtidigt som vi är i slutfasen av vårt strategiarbete fram mot 2023.

Vilka är våra största utmaningar/möjligheter som du ser det?

Moderna Försäkringars största utmaning är samtidigt vår största möjlighet. Vi är en mindre spelare på svenska försäkringsmarknaden och det kan vara svårt att konkurrera med relativt stora spelare då vi är ett mindre känt varumärke. Samtidigt ger vår relativa litenhet oss en möjlighet att välja var vi vill vara och till vilka vi ska vara extra bra för och där ser jag många möjligheter.

Vad har du för framtidstankar om Moderna Försäkringar? Var ser du oss om fem år?

Om fem år har Moderna Försäkringar lyckats ta markant större marknadsandelar i våra utvalda fokussegment på privatmarknad och vi har byggt vidare på våra starka samarbeten med förmedlare samtidigt som vi etablerat digitala lösningar till våra privat- och företagskunder både via direkta kanaler och partners. Vi har lyckats skapa den växten på ett lönsamt sätt i samarbete med ett antal nya partners och i nya digitala kanaler.