Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Elkontakter

    Om du har småbarn - använd petskydd i kontakterna och se till att du har en jordfelsbrytare.