Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Montera fast spis och bokhyllor

    Montera ett tippskydd på spisen och förankra bokhyllor i väggen så att de inte kan välta över barnen.