• Vad händer om mitt barn föds för tidigt och jag som förälder inte hunnit teckna en barnförsäkring ännu – gäller inte erbjudandet då?

    Erbjudandet om barnförsäkring utan hälsodeklaration skickas ut ca tre veckor innan beräknad födsel.

    Om du har tecknat en Gravidförsäkring Gratis och redan har hunnit föda innan vecka 37 kan du tyvärr inte ta del av detta erbjudande. Grundskyddet i barnförsäkringen kan dock tecknas utan hälsodeklaration så det går alltid att teckna en barnförsäkring som omfattar både sjukdom och olycksfall (även om denna försäkring inte är lika omfattande).

    Om du har tecknat en Gravidförsäkring Large och föder före graviditetsvecka 37 måste du själv höra av dig till Moderna Försäkringars kundservice innan barnet är 14 dagar gammalt för att kunna teckna en barnförsäkring utan att behöva fylla i en hälsodeklaration.