• Vad är en gravidförsäkring?

    Många av de ersättningar som du kan få från en gravidförsäkring kan du inte få från någon annan försäkring. Den ger exempelvis ersättning vid medicinsk invaliditet vid olycksfall samt krishjälp om något skulle hända.