Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

  • Vad är en gravidförsäkring?

    Många av de ersättningar som du kan få från en gravidförsäkring kan du inte få från någon annan försäkring. Den ger exempelvis ersättning vid medicinsk invaliditet vid olycksfall samt krishjälp om något skulle hända.