Vanliga frågor om gravidförsäkring

Vad är gravidförsäkring för typ av produkt?
Gravidförsäkring ger ett grundskydd för mamman, pappan/partnern och barnet/barnen under graviditeten, samt beroende på vald omfattning, eventuellt även efter graviditeten. Försäkringen täcker bland annat kostnader vid eventuell krishjälp och kan ge ersättning vid dödsfall, och finns både som gratisversion samt en betalversion.

Vad är skillnaden mellan Gravidförsäkring Gratis och Gravidförsäkring Large?
Gravidförsäkring Gratis ger ett grundskydd under graviditeten, t ex krishjälp till dig och din partner om något allvarligt skulle hända. Gravidförsäkring Large har ett mer omfattande skydd för både den gravida, barnet och pappa/partner. T ex kan du få ersättning om du måste göra akut kejsarsnitt eller drabbas av en större blodförlust vid förlossningen. För vissa sjukdomar som kan drabba barnet, som t.ex. ett allvarligt hjärtfel eller en CP-skada, betalar vi ut ett engångsbelopp direkt vid diagnos.

På vilket sätt skiljer sig Modernas gravidförsäkring från andra aktörer på marknaden?
Moderna erbjuder alla som har tecknat en gravidförsäkring, oavsett om man valt en Gratis eller Large, möjligheten att teckna en Barnförsäkring Medium redan under graviditeten. Detta utan att behöva fylla i en hälsodeklaration. På så vis elimineras risken att eventuellt inte kunna teckna en barnförsäkring när barnet är fött.

Varför är det viktigt att teckna barnförsäkring innan barnet är fött?
Genom att erbjuda föräldrarna att teckna en barnförsäkring redan under graviditeten så eliminerar vi risken att föräldrarna eventuellt inte kan teckna en barnförsäkring när barnet är fött.

När du tecknar en barnförsäkring så vill försäkringsbolagen normalt få en sjukdomshistorik på barnet genom att föräldrarna fyller i en hälsodeklaration för barnet. Sjukdomshistorik kan i värsta fall leda till att barnet inte får ett försäkringsskydd alls, t ex om barnet föds med en skada eller sjukdom. Dessa barn kan även gå miste om ett försäkringsskydd för helt andra sjukdomar och skador än de medfödda som de kan drabbas av i framtiden, t ex diabetes. Just det faktum att för tidigt födda barn och barn med medfödda sjukdomar oftast även undantas försäkringsskydd för helt andra sjukdomar eller skador än de medfödda är något som vi på Moderna vill råda bot på, och erbjuder nu föräldrarna att teckna en Barnförsäkring Medium innan barnet är fött, utan att fylla i en hälsodeklaration för barnet. Även om du slipper fylla i en hälsodeklaration för ditt barn kommer vi att ta hänsyn till läkarkontrollen som görs av ditt barn innan ni skrivs ut från BB, neonatal eller hemsjukvård. Det är först dagen efter  utskrivningen som sjukdelen i barnförsäkringen börjar gälla och de sjukdomar och skador som eventuellt upptäcks på BB, neonatal  och hemsjukvård kan därför påverka ditt barns försäkringsskydd.

Om jag vill teckna en barnförsäkring innan barnet är fött – hur gör jag då?
Då börjar du med att teckna en Gravidförsäkring Gratis eller Gravidförsäkring Large hos Moderna. Ca två veckor före beräknad födsel kommer du få ett erbjudande via ett brevutskick om att teckna en Barnförsäkring Medium. Om du har Gravidförsäkring Gratis måste barnförsäkringen betalas innan barnet är fött. Om du har en Gravidförsäkring Large måste barnförsäkringen betalas innan barnet är 14 dagar gammalt. Om ditt barn föds för tidigt, måste du själv ringa vår kundservice inom 14 dagar från födseln och teckna barnförsäkringen. Denna möjlighet gäller dock bara om man har en Gravidförsäkring Large. Om du inte vill ha erbjudandet låter du bara bli att betala för barnförsäkringen.

Vad händer om mitt barn föds för tidigt och jag som förälder inte hunnit teckna en barnförsäkring ännu – gäller inte erbjudandet då?
Erbjudandet om barnförsäkring utan hälsodeklaration skickas ut ca två veckor innan beräknad födsel.

Om du har tecknat en Gravidförsäkring Gratis och redan har hunnit föda innan vecka 37 kan du tyvärr inte ta del av detta erbjudande. Grundskyddet i barnförsäkringen kan dock tecknas utan hälsodeklaration så det går alltid att teckna en barnförsäkring som omfattar både sjukdom och olycksfall (även om denna försäkring inte är lika omfattande).

Om du har tecknat en Gravidförsäkring Large och föder före graviditetsvecka 37 måste du själv höra av dig till Moderna Försäkringar innan barnet är 14 dagar gammalt för att kunna teckna en barnförsäkring utan att behöva fylla i en hälsodeklaration.

Jag valde att teckna en barnförsäkring innan mitt barn var fött men på BB fick jag veta att mitt barn har en allvarlig sjukdom. Hur ser försäkringsskyddet ut då?
Det finns två olika delar i en barnförsäkring, både en olycksfallsdel och en sjukdel. Sjukdelen i barnförsäkringen börjar tidigast gälla dagen efter den dag man skrivits ut från BB, neonatal eller hemsjukvård i samband med förlossningen då den sedvanliga läkarkontrollen av barnet har gjorts. Resultatet från denna läkarkontroll tar vi alltid hänsyn till när försäkringsskyddet bestäms, oavsett om försäkringen är tecknad innan barnet är fött eller efter och oavsett om du har sluppit att fylla i en hälsodeklaration eller inte. Har du tecknat en barnförsäkring under graviditeten hos Moderna garanteras ditt barn en Barnförsäkring Medium men med en eventuell begränsning för de sjukdomar och skador som upptäcks på BB, neonatalavdelningen eller under hemsjukvården. Detta hade tidigare inte varit möjligt, då hade barnet troligtvis inte fått en försäkring alls. Barnet kommer även att få ett försäkringsskydd för helt andra sjukdomar och skador än de medfödda som de kan drabbas av i framtiden, t ex diabetes. Barn med medfödda sjukdomar och skador har tidigare inte fått försäkringsskydd för framtida skador. Läs mer om vilka medfödda sjukdomar och skador som vår gravidförsäkring och barnförsäkringar täcker i våra försäkringsvillkor.

Vissa medfödda sjukdomar verkar inte omfattas av en barnförsäkring, finns det någon försäkring som täcker alla typer av sjukdomar och skador som kan uppstå?
Sjukdomar som upptäcks innan barnförsäkringen börjar gälla omfattas aldrig av en barnförsäkring. Endast sådana sjukdomar som uppstår efter att barnet har skrivits ut från BB, neonatal eller hemsjukvård. I vår Gravidförsäkring Large kan du dock få en engångsutbetalning för de vanligaste förlossningsskadorna och sjukdomarna som uppstår innan barnet är fött. Läs mer om vilka sjukdomar och förlossningsskador som Gravidförsäkring Large ersätter i våra försäkringsvillkor.
Läs mer om Modernas Gravidförsäkring.