Vanliga frågor och svar

 • För att kunna teckna en barnförsäkring krävs det

  • att barnet är under 18 år
  • att barnet har ett svenskt personnummer
  • att barnet är bosatt och folkbokfört i Sverige.
 • Du bör teckna barnförsäkringen så snart barnet är fött, men senast före 18-årsdagen.

  Kom ihåg! Om barnet är försäkrat i annat bolag och du vill teckna barnförsäkring hos oss, är det viktigt att du behåller den befintliga barnförsäkringen tills du fått den nya beviljad.

 • Det du bör tänka på när du väljer försäkringsbeloppet är att det styr hur mycket du får i ersättning. Vår barnförsäkring kan tecknas i tre olika paket: Barnförsäkring Grundskydd, Barnförsäkring Medium samt Barnförsäkring Large.

  Oavsett vilken omfattning du väljer gäller barnförsäkringen vid sjukdom och olycksfall. Dem täcker alltså fortfarande samma händelser, oavsett vilket försäkringsbelopp du väljer. Det som skiljer är hur mycket du får i ersättning. 

  De olika beloppen du kan välja är: 

  Grundskydd:
  800 000 kr

  Barnförsäkring Medium:
  800 000 kr, 1 200 000 kr, 1 600 000 kr eller 2 000 000 kr

  Barnförsäkring Large:
  800 000 kr, 1 200 000 kr, 1 600 000 kr eller 2 000 000 kr

  Är du osäker på vilket försäkringsbelopp du ska välja? Kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Din försäkring bygger på att flera personer hjälps åt att ersätta den som drabbas av en sjukdom eller olycka. För att dela den tryggheten betalar du en premie. Storleken på premien och vilken försäkring vi kan erbjuda beror på barnets hälsa. För att få teckna en barnförsäkring måste du därför svara på några frågor om barnets hälsa. Det bidrar till att ditt barn, och våra andra försäkrade barn får rätt försäkring till rätt premie.

 • Barnet är försäkrat via skolan och förskolan, men bara till en viss del. Oftast täcker förskolans eller skolans försäkring bara barnet under skoltid och på väg till och från skolan, alltså inte hela dygnet. Oftast täcker skolförsäkringen också bara skador som sker vid en olycka, och inte skador på grund av sjukdom. Med Modernas barnförsäkring får du ersättning både vid olycksfall och sjukdomsfall, dygnet runt och året runt. Läs mer här om varför ditt barn behöver en barnförsäkring.

 • Modernas barnförsäkring gäller både vid skador orsakade av olycksfall och sjukdom. Om ditt barn drabbas av vissa allvarliga sjukdomar betalar vi ut ett engångsbelopp så att du inte ska behöva tänka på pengar när det viktigaste är att ditt barn blir friskt.

 • En barnförsäkring krävs för att skapa det bästa skyddet för ditt barn. Samhället skyddar ditt barn på många sätt, men när det kommer till allvarligare eller bestående skador genom livet kan en barnförsäkring vara ett bra skydd rent ekonomiskt.

  Om ditt barn t.ex. blir så skadat eller sjukt att du eller din partner tvingas sluta arbeta för att ta hand om barnet i hemmet kan du få omvårdnadsbidrag av samhället. Oftast motsvarar dock inte bidraget en inkomst, och därför kan det vara bra att ha en barnförsäkring som betalar ut mer i ersättning.