Vanliga frågor och svar

  • Du bör teckna barnförsäkringen så snart barnet är fött, men senast före 18-årsdagen.

  • Din försäkring bygger på att flera personer hjälps åt att ersätta den som drabbas av en sjukdom eller olycka. För att dela den tryggheten betalar du en premie. Storleken på premien och vilken försäkring som kan erbjudas beror på barnets hälsa. För att få teckna en barnförsäkring måste du därför svara på några frågor om barnets hälsa. Det bidrar till att ditt barn, och våra andra försäkrade barn får rätt försäkring till rätt premie.

  • Barnet är försäkrat via skolan och förskolan, men bara till en viss del. Oftast täcker förskolans eller skolans försäkring bara barnet under skoltid och på väg till och från skolan, alltså inte hela dygnet. Oftast täcker skolförsäkringen också bara skador som sker vid en olycka, och inte skador på grund av sjukdom. Med en individuell barnförsäkring får du ersättning både vid olycksfall och sjukdomsfall, dygnet runt och året runt.

  • Barnförsäkringen gäller både vid skador orsakade av olycksfall och sjukdom. Om ditt barn drabbas av vissa allvarliga sjukdomar betalar vi ut ett engångsbelopp så att du inte ska behöva tänka på pengar när det viktigaste är att ditt barn blir friskt.

  • En barnförsäkring krävs för att skapa det bästa skyddet för ditt barn. Samhället skyddar ditt barn på många sätt, men när det kommer till allvarligare eller bestående skador genom livet kan en barnförsäkring vara ett bra skydd rent ekonomiskt.

    Om ditt barn t.ex. blir så skadat eller sjukt att du eller din partner tvingas sluta arbeta för att ta hand om barnet i hemmet kan du få omvårdnadsbidrag av samhället. Oftast motsvarar dock inte bidraget en inkomst, och därför kan det vara bra att ha en barnförsäkring som betalar ut mer i ersättning.