• Steg 2: Utredning

  Om utredningen i steg 1 ledde till att försäkringen kan tas i anspråk fortsätter vi med steg 2. För att kunna ta ställning till om den försäkrade är ansvarig/skyldig att ersätta skadan måste vi, i varje enskilt fall, utreda händelsen inom ramen för försäkringen.

  Vi utreder bland annat:

  • Hur har händelsen kunnat inträffa?
  • Vem har gjort fel och om det förekommit vårdslöshet?
  • Hade händelsen kunnat förhindras på något sätt?
  • Finns det avtal mellan parterna?
  • Har krav framställts?

  I vårt åtagande ingår också att förhandla med den som kräver skadestånd. Om vi finner att skadeståndsskyldighet föreligger så ersätter vi den skadedrabbade med avdrag för den försäkrades självrisk. Om vi finner att skadeståndsskyldighet inte föreligger, ingår det också i vårt åtagande att föra den försäkrades talan vid rättegång, och betala eventuella rättegångskostnader som uppkommer för den försäkrade. Vi hjälper alltså dig som försäkrad att säga nej till oberättigade krav i sådana fall.