Exempel på hjälp vid angrepp och incidenter

Med Modernas cyberförsäkring får du hjälp både vid interna hot som externa angrepp. Nedan får du ta del av olika scenarion försäkringen gäller.

Peters dator blir utsatt för hackerattack

Peter på HR-avdelningen får ett mejl från en avsändare som utger sig vara hans kollega. I mejlet finns en bilaga som kollegan ber Peter titta på. Peter klickar på bilagan och svarar på mejlet. Utan att Peter har märkt någonting har en programvara installerats i datorn och en hacker får åtkomst till känsliga personuppgifter tillhörande kunder som därefter sprids på en hemsida.

Lösning

Via Modernas cyberförsäkring får företaget tillgång till juridiskt bistånd samt en PR expert som ser över eventuell påverkan på varumärket med anledning av händelsen. Efter att dataskyddsförordningen trätt i kraft kan försäkringen även ersätta kostnader för att meddela de personer som drabbats av att deras uppgifter läckt ut.

E-handelsföretaget blir utsatt för hot om en DDoS-attack

Ett e-handelsföretag säljer varor på Internet och VD:n får ett hot per mejl om att hemsidan kommer att utsättas för en överbelastningsattack om företaget inte betalar en lösensumma inom 24 timmar.

Lösning

Eftersom e-handelsföretaget har en cyberförsäkring kontaktar de skadejouren hos Charles Taylor som utreder och försöker att avvärja hotet.

Stålverket står still

Ett företag som tillverkar stål har maskiner och utrustning som har programvara i sig. Plötsligt 
slutar maskinerna fungera och produktionen står still. Ingen materiell skada har inträffat.

Lösning

Eftersom stålföretaget har en cyberförsäkring kontaktar de Charles Taylor och får tala med en 
samordnare som utser en IT-expert för att utreda händelsen. Det visar sig att programvaran har 
infekterats med skadlig kod (datavirus) i samband med en programvaruuppdatering. Programvaran 
återställs och produktionen kommer åter igång. Beroende på hur länge produktionen har stått stilla så ersätts även företaget för den ekonomiska förlust som systemavbrottet har orsakat.