Lätt lastbilsförsäkring för företag

Försäkring lätt lastbil. Prisvärt och enkelt.

Hos oss väljer du själv försäkring för din firmabil efter dina egna behov. Till exempel behöver du tänka på bilens ålder, om det finns vagnskadegaranti och om du förvarar verktyg i bilen. Du kan också välja mellan halv-, eller helförsäkring och eventuellt komplettera med någon av våra tilläggsförsäkringar.

I halvförsäkring ingår alltid allriskförsäkring för skador som uppstår plötsligt och oförutsett som exempelvis kupéskador, nyckelförlust och sanering av bränsletank vid feltankning. Även självriskreducering vid djurkollision ingår.

 • Ett grundskydd ingår för fast monterad utrustning som hyllor, skåp och bänkar.
 • I försäkringen ingår ersättning för sanering av bränsletank vid feltankning och borttappade bilnycklar
 • Behöver du rutbyte kontaktar du Carglass eller Ryds direkt, du behöver inte anmäla skadan till oss
Det här ingår för din bilförsäkring Trafik Halv Hel

Trafikförsäkring


Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Brand

Försäkringen gäller för brand, blixtnedslag och explosion. Den gäller även för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Glas

Försäkringen gäller för skada på bilens rutor (vindruta, sidoruta eller bakruta). Försäkringen gäller oavsett om rutan krossats helt eller bara spruckit. Vid reparation av glasruta är självrisken 100 kr/stenskott.

Skadegörelse

Försäkringen ersätter skadegörelse orsakad av annan person.

Allrisk

En "Drulleförsäkring" som kan ersätta plötsliga oförutsedda händelser som exempelvis feltankning, borttappade bilnycklar eller om kaffe spills på inredningen. Fordonet får vara högst 10 år gammalt, räknat från första registreringsdatum, och kört högst 15 000 mil.

Stöld

Försäkringen gäller vid stöld och tillgrepp.

Maskinskada

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. Fordonet får vara högst 8 år gammalt, räknat från första registreringsdatum, och kört högst 15 000 mil.

Räddning

Om du behöver bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist) så ersätter vi kostnaderna för detta.

Rättsskydd

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader.

Försäkring vid djurkollision

Försäkringen gäller för skada på försäkrat fordon i samband med att djur plötsligt och oförutsett kommit ut på vägbana. Skadan ska vara ersättningsbar enligt vagnskadeförsäkringen / vagnskadegaranti. Högsta ersättning är 20 % av prisbasbeloppet. Försäkringen gäller utan självrisk.

Krisförsäkring

Kristerapi kan ersättas i samband med trafikolycka eller vid rån eller överfall i anslutning till färd med fordonet

Vagnskada

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan.

 • Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på egendom som du äger eller hyr och som är avsedda att användas i firmans verksamhet till exempel verktyg. Högsta ersättning för din egen egendom är 1 prisbasbelopp, kunders egendom 1 prisbasbelopp och arbetstagares egendom 20 % av prisbasbeloppet. Om beloppen inte skulle räcka till kan en kompletterande försäkring tecknas till din företagsförsäkring.

 • Gäller för personskada på fordonets förare som uppkommer till följd av trafikolycka med det försäkrade fordonet och lämnar ersättning vid b.la. inskrivning på sjukhus, sjukskrivning och medicinsk invaliditet. 

 • Om din bil behöver repareras eller inte kan användas på grund av en skada så ersätter vi kostnaderna för hyrbil med 75 % i upp till 45 dagar. Om du inte vill ha en hyrbil så ersätter vi dig med 125 kr/dag för personbil, 150 kr/dag för lätt lastbil. Ersättning lämnas inte om försäkringstagaren får stillestånd­sersättning från trafikförsäkringen eller annan skadestånd­sersättning.

 • Ja trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk på 5 % utöver eventuell grundsjälvrisk om föraren var under 24 år då skadan inträffade.

 • Nej, bilförsäkringen gäller endast för normal utrustning som tillhör bilen och viss utrustning som används i din verksamhet upp till högst 0,5 pbb.

 • Ja, det ingår i försäkringen. Högsta ersättning för däck inkl fälg är 40 000 kr.

 • Ja, självrisken vid reparation är 100 kr/stenskott.

 • Då ska du inte starta motorn utan ta en bärgning till närmaste verkstad som kan sanera tanken. Försäkringen ersätter detta upp till 50 % av pbb.

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Vilken självrisk du betalar beror på vilken skada som har inträffat. För vissa skador gäller en grundsjälvrisk och för andra skador baseras självrisken på skadekostnaden. Vid halvförsäkring gäller 0,05 pbb i självrisk vid brandskada, stöldskada och skadegörelse. Grundsjälvrisk för vagnskada är valbar med standardsjälvrisken är 0,1 pbb. I vissa situationer gäller försäkringen med särskild självrisk, se ditt försäkringsbrev och villkor. Du kan även välja andra självrisker.  

Prisbasbelopp för 2022 är 48 300 kr.