Företagsförsäkring

Försäkring för företag

För medelstora eller stora företag är försäkringsbehovet mer komplext och vi rekommenderar att du anlitar en försäkringsförmedlare. De är försäkringsspecialister och hjälper dig att ta fram den bästa lösningen.

Villkorsbanken hittar du de fullständiga villkoren.

  • En försäkringsförmedlare är en rådgivare och specialist. De hjälper dig att undersöka ett antal olika försäkringslösningar och försäkringsbolag och presenterar sedan dessa för dig. Ni utvärderar tillsammans de olika alternativen och säkerställer att du får den lösning som passar bäst för just ditt företag.
    Försäkringsförmedlaren placerar och sköter sedan försäkringen åt dig.

  • Det kan vara komplext och svårt då till exempel både en risk- och en behovsanalys behöver göras innan du kan få en offert. Det är bland annat det som försäkringsförmedlaren kan hjälpa dig med i det initiala skedet.

  • Försäkringspremien är densamma för dig som kund oavsett om du väljer att anlita försäkringsförmedlare eller köpa försäkring direkt av ett försäkringsbolag.

    Vid köp via försäkringsförmedlare tillkommer försäkringsförmedlarens arvode. Försäkringsförmedlarens ersättning betalas antingen på samma faktura som försäkringspremien eller genom att du som kund betalar ett arvode direkt till din förmedlare. Ersättningen omfattar förmedlarens arbete med förmedling, rådgivning, service och fortlöpande kontakt med uppdragsgivaren, sådant arbete som annars skulle falla på försäkringsbolaget.