Gruppförsäkring

Försäkringar som ett sätt att bygga varumärke och skapa affärer

Vi hjälper din organisation, detaljhandelskedja eller annan sammanslutning att skräddarsy en försäkringslösning samt skapa mervärde för er som är medlemmar i en grupp. Vår grundtanke bakom alla våra grupplösningar är att förenkla administrationen för medlemmar i gruppen samt att stora samordningsvinster uppnås med kostnadseffektivitet, låga premier med en hög servicegrad.

3 starka fördelar

  • Profilerade & skräddarsydda gruppförsäkringar
  • Effektiv administration & uppföljning
  • Flexibla IT-lösningar

Specialanpassade lösningar

Vi utvecklar vi specialanpassade försäkringslösningar för organisationers och detaljhandelskedjors kunder eller medlemmar. Försäkringarna kännetecknas av hög kvalitet, är skräddarsydda efter målgruppens behov och marknadsförs ofta i vår partners varumärke.

Vårt försäkringserbjudande för grupper bygger på ett samarbete mellan Moderna Försäkringar, Förmedlaren och Gruppföreträdaren. Förutom att vi tar fram lösningar som är specialanpassade för just dem och deras medlemmar, kan vi hjälpa till med paketeringen, marknadsföringen och att aktivt arbeta med anslutningsgraden.

Teckna försäkring

Hos oss tecknar du din försäkring via sakförsäkringsförmedlare. Vårt mål är att ta fram den absolut bästa lösningen för varje kund. Detta gör vi genom att du som försäkrad får tillgång till en specialist som är väl insatt i din verksamhet vid val av företagsförsäkring. På så sätt tror vi att det ger dig en bättre anpassad lösning och ett bättre skydd när skadan är framme. För att vara säkra på att vi lyckas med det låter vi oberoende försäkringsmäklare värdera våra jobb.

Har du ingen egen försäkringsförmedlare bör du kontakta en som hjälper dig att hitta rätt försäkring för dina behov. Via länken nedan hittar du medlemsföretagen i Svenska försäkringsförmedlares förening, förmedlarnas egen branschorganisation.

Medlemslista hos Svenska försäkringsförmedlares förening.