Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

Gruppförsäkring

Försäkringar som ett sätt att bygga varumärke och skapa affärer

Vi hjälper din organisation, detaljhandelskedja eller annan sammanslutning att skräddarsy en försäkringslösning samt att skapa mervärde för gruppen. Tanken är att alla våra grupplösningar ska förenkla administrationen för medlemmar samt att stora samordningsvinster uppnås med kostnadseffektivitet och låga premier med en hög servicegrad.

Vårt försäkringserbjudande för grupper bygger på ett samarbete mellan Moderna Försäkringar, förmedlaren och gruppföreträdaren. Förutom att vi tar fram lösningar som är specialanpassade för just dem och deras medlemmar, kan vi hjälpa till med paketeringen, marknadsföringen och att aktivt arbeta med anslutningsgraden.

Att teckna en försäkring

Hos oss tecknar du din försäkring via försäkringsförmedlare. De är oberoende försäkringsspecialister och hjälper dig att lösa ditt försäkringsbehov.

Villkorsbanken hittar du de fullständiga villkoren.

Varför behöver jag en mäklare?

  • En försäkringsförmedlare är en rådgivare och specialist. De hjälper dig att undersöka ett antal olika försäkringslösningar och försäkringsbolag och presenterar sedan dessa för dig. Ni utvärderar tillsammans de olika alternativen och säkerställer att du får den lösning som passar bäst för just ditt företag.
    Försäkringsförmedlaren placerar och sköter sedan försäkringen åt dig.

  • Moderna har ingen säljorganisation som har möjlighet att besöka dig för att sätta sig in i det specifika behovet som just ditt företag har. Till exempel behövs både en risk- och en behovsanalys att göras innan du kan få en offert. Det är bland annat det som försäkringsförmedlaren kan hjälpa dig med i det initiala skedet.

  • Det är kostnadsneutralt för dig som kund oavsett om du väljer att anlita försäkrings­förmedlare eller köpa försäkring direkt av ett försäkrings­bolag. Du betalar samma premie oavsett om du har förmedlare eller inte. Det vanligaste är att förmedlarens ersättning utgår som provision inkluderad i försäkrings­premien eller att du som kund betalar ett arvode direkt till din förmedlare. Ersättningen omfattar förmedlarens arbete med förmedling, rådgivning, service och fortlöpande kontakt med uppdrags­givaren, sådant arbete som annars skulle falla på försäkrings­bolaget.