Bilförsäkring för företag

Kör tryggt och säkert med företagets bilar

Hos oss väljer du själv försäkring för företagets bilar efter dina egna behov. Till exempel behöver du tänka på bilens ålder, om det finns vagnskadegaranti och om du förvarar verktyg i bilen. Du kan också välja mellan halv-, eller helförsäkring och eventuellt komplettera med någon av våra tilläggsförsäkringar.

I halvförsäkring ingår alltid allriskförsäkring (förutsatt att bilen är under 10 år och har gått mindre än 15 000 mil) för skador som uppstår plötsligt och oförutsett som exempelvis kupéskador, nyckelförlust och sanering av bränsletank vid feltankning. Även självriskreducering vid djurkollision ingår.

 • I försäkringen ingår ersättning för sanering av bränsletank vid feltankning och borttappade bilnycklar
 • Behöver du rutbyte kontaktar du Carglass eller Ryds direkt, du behöver inte anmäla skadan till oss.
 • Ett grundskydd ingår för egendom som du använder i verksamheten och som finns i bilen.
Detta ingår
Trafik Halv Hel

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Försäkringen gäller för brand, blixtnedslag och explosion. Den gäller även för skador på elektriska kablar som orsakats av kortslutning.

Försäkringen gäller för skada på bilens rutor (vindruta, sidoruta eller bakruta). Försäkringen gäller oavsett om rutan krossats helt eller bara spruckit. Vid reparation av glasruta är självrisken 100 kr/stenskott.

Försäkringen ersätter skadegörelse orsakad av annan person.

En "Drulleförsäkring" som kan ersätta plötsliga oförutsedda händelser som exempelvis feltankning, borttappade bilnycklar eller om kaffe spills på inredningen. Fordonet får vara högst 10 år gammalt, räknat från första registreringsdatum, och kört högst 15 000 mil.

Försäkringen gäller vid stöld och tillgrepp.

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt uppstår på vissa komponenter. Fordonet får vara högst 8 år gammalt, räknat från första registreringsdatum, och kört högst 15 000 mil.

Om du behöver bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp (ej bränslebrist) så ersätter vi kostnaderna för detta.

Om du hamnar i en tvist som gäller det försäkrade fordonet kan vi ersätta advokat- och rättegångskostnader.

Kristerapi kan ersättas i samband med trafikolycka eller vid rån eller överfall i anslutning till färd med fordonet

Försäkringen gäller för skada på försäkrat fordon i samband med att djur plötsligt och oförutsett kommit ut på vägbana. Skadan ska vara ersättningsbar enligt vagnskadeförsäkringen / vagnskadegaranti. Högsta ersättning är 20 % av prisbasbeloppet. Försäkringen gäller utan självrisk.

Ersätter skador på din egen bil vid en trafikolycka även om det är du som orsakat trafikolyckan.

Skräddarsy din bilförsäkring med någon av våra tilläggsförsäkringar, hyrbil, trafikolycksfall och egendom i bil. Tilläggsförsäkringar kan endast tecknas för halv- och helförsäkrade bilar.

 • Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på egendom som tillhör eller hyrs av försäkringstagaren och som är avsedda att användas i firmans verksamhet. 

 • Gäller för personskada på fordonets förare som uppkommer till följd av trafikolycka med det försäkrade fordonet och lämnar ersättning vid b.la. inskrivning på sjukhus, sjukskrivning och medicinsk invaliditet. 

 • Om din bil behöver repareras eller inte kan användas på grund av en skada så ersätter vi kostnaderna för hyrbil med 75 % i upp till 45 dagar. Om du inte vill ha en hyrbil så ersätter vi dig med 125 kr/dag för personbil, 150 kr/dag för lätt lastbil. Ersättning lämnas inte om försäkringstagaren får stillestånd­sersättning från trafikförsäkringen eller annan skadestånd­sersättning.

 • Ja trafikförsäkringen gäller med en extra självrisk på 5 % utöver eventuell grundsjälvrisk om föraren var under 24 år då skadan inträffade.

 • Nej bilförsäkringen gäller endast för normal utrustning som tillhör bilen och viss utrustning som används i din verksamhet upp till högst 0,5 pbb.

 • Ja det ingår i försäkringen. Högsta ersättning för däck inkl fälg är 40 000 kr.

 • Ja självrisken vid reparation är 100 kr/stenskott.

 • Då ska du inte starta motorn utan ta en bärgning till närmaste verkstad som kan sanera tanken. Försäkringen ersätter detta upp till 50 % av pbb.

Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Vilken självrisk du betalar beror på vilken skada som har inträffat. För vissa skador gäller en grundsjälvrisk och för andra skador baseras självrisken på skadekostnaden. Grundsjälvrisk vid trafikskada är 5% av prisbasbeloppet (pbb) om inget annat valts.

Om du har en halvförsäkring gäller 5% av pbb i självrisk vid brandskada, stöldskada eller räddningsskada. Vid ersättningsbar maskinskada beror självrisken på hur långt bilen körts.

Vid glasskador är självrisken 100 kr/stenskott vid reparation och 5% av pbb vid utbyte. Grundsjälvrisk för vagnskada är valbar, 10% eller 20% av pbb. I vissa situationer gäller försäkringen med särskild självrisk, se ditt försäkringsbrev och villkor, du kan även välja andra självrisker för trafik och halvförsäkring.  

Prisbasbelopp för 2022 är 48 300 kr.