Så här hanteras din skada

Vid ett cyberangrepp är det avgörande att ert företag får en sådan snabb och professionell skadehantering som möjligt. Därför har vi valt att samarbeta med Charles Taylor – ett skaderegleringsföretag specialiserade på cyberskador. Charles Taylor avgör vilka insatser som krävs vid en cyberskada för att hitta en lösning och en plan framåt. Ni får tillgång till ett globalt nätverk av experter inom olika områden som anpassar hanteringen av ärendet utefter skadans omständigheter.

Så här hanteras din skada  steg för steg

1. Kontakt med Charles Taylor

Misstänker ni att företaget har blivit utsatt för ett angrepp kontaktar ni omedelbart Charles Taylor på 0046 271 809 838. En utsedd samordnare samlar in information om hur skadan har påverkat företagets verksamhet, vilka åtgärder som vidtagits och om en tredje part är berörd.

2. Experter kopplas in

Utifrån skadeanmälan instruerar samordnaren experter såsom IT-konsulter, jurister, revisorer, och PR-konsulter för att utreda händelsen. Samordnaren har stor erfarenhet av olika typer av skador och väljer noggrant ut vilka resurser som krävs.

3. Skadehantering

Målet är att lokalisera källan till dataintrång inom 48 timmar efter att anmälan har kommit in. Den efterföljande skadehanteringen styrs av de krav som ställs vid varje skadehändelse.