Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Det här ingår i din bilförsäkring

   Trafik  Halv  Hel

Trafikförsäkring

Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad. Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom. Trafikförsäkringen täcker inte skador på din egen bil.

Brand

Försäkringen täcker skador till följd av brand, blixtnedslag, explosion och skada på elektriska kablar genom kortslutning.

Glas

Försäkringen ersätter krossad och spräckt vindruta, sidorutor och bakruta. Får du ett stenskott som går att laga, ersätter försäkringen det utan självrisk.

Stöld

Försäkringen täcker stöld och tillgrepp

Maskinskada

Försäkringen ersätter maskinskada eller fel som plötsligt och oförutsett uppstår på vissa komponenter. Gäller inte för bilar som är äldre än åtta år eller har gått längre än 12 000 mil.

Räddning

Försäkringen ersätter kostnader för bärgning vid stöld, trafikolycka eller annat driftstopp. Försäkringen ersätter inte driftstopp vid bränslebrist.

Rättsskydd

Om du hamnar i en rättslig tvist som gäller din försäkrade bil, kan försäkringen täcka advokat- och rättegångskostnader.

Vagnskada

Försäkringen täcker skador på din bil till följd av trafikolycka (även om det är du som orsakat olyckan), annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse.