Självrisker

Trafik 1 000 kr
Brand 1500 kr
Stöld 1500 kr
Glas 2000 kr, vid reparation 0 kr
Räddning 1500 kr
Rättsskydd 20%, minst 1500 kr
Maskinskada 1500 kr. Om bilen körts mer än 8000 mil 3000 kr.
Vagnskada 3500 kr eller 7000 kr
Krock med djur – reducering av vagnskadesjälvrisken med 3500 kr.


Ungdomssjälvrisk - Personbil och Lätt lastbil

  • En extra självrisk tas ut om föraren är under 24 år när skadan inträffade, en så kallad ungdomssjälvrisk.
  • Självrisken är 1000 kr.
  • Vid samtidig trafik- och vagnskada tas ungdomssjälvrisken bara ut en gång.