Självrisker

Trafik: 1 000 kr
Brand: 1 500 kr
Stöld: 1 500 kr
Glas: 2 000 kr, vid reparation 0 kr
Räddning: 1 500 kr
Rättsskydd: 20 %, minst 1 500 kr
Maskinskada: 1 500 kr (om bilen körts mer än 8 000 mil gäller 3 000 kr)
Vagnskada: 3 500 kr eller 7 000 kr
Krock med djur: reducering av vagnskadesjälvrisken, 3 500 kr

Ungdomssjälvrisk för Personbil och Lätt lastbil

  • Om föraren var under 24 år när skadan inträffade tar vi ut en extra självrisk. Den kallas ungdomssjälvrisk.
  • Ungdomssjälvrisken är 1 000 kr.
  • Om både trafik- och vagnskada inträffar samtidigt tar vi bara ut ungdomssjälvrisken en gång.