Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Tilläggsförsäkringar

Kom ihåg att du kan skräddarsy din bilförsäkring med någon av våra tilläggsförsäkringar: Hyrbil, Trafikolycksfall och krishjälp, Assistans, Allrisk bil och Kombi. För att kunna teckna tillägg måste bilen vara minst halvförsäkrad.

 • Om din bil blir skadad och du inte kan använda den ersätter försäkringen 75% av hyrbilskostnaden. Väljer du att inte ta hyrbil får du istället 100 kr per dag, under max 60 dagar.

  Självrisk: 25% av dygns- och kilometerkostnaden.

 • Om du eller någon annan som färdas i den försäkrade bilen råkar ut för personskada vid trafikolycka ersätts bland annat eventuell medicinsk invaliditet och sjukhusvistelse.

  Självrisk: 0 kr.

 • Om du råkar ut för driftstopp som kräver reparation längre än en timma (vid t.ex. punktering) täcker försäkringen hyrbil i max 3 dygn.

  Självrisk: 0 kr.

 • Drulleförsäkringen kan ersätta oförutsedda händelser som t.ex. feltankning, borttappade bilnycklar eller kaffespill på bilinredingen.

 • Försäkringen innehåller både hyrbils- och assistansförsäkring.

  Med Kombitillägg får du dessutom halverad vagnskadesjälvrisk vid uppsåtlig skadegörelse. Om bilen har vagnskadegaranti eller saknar vagnskadeförsäkring ersätter vi istället upp till 3000 kr. Försäkringen upphör vid förnyelsen det kalenderår som bilen uppnår 15 år räknat från första registreringsdatum.