Tilläggsförsäkringar

Kom ihåg att du kan skräddarsy din bilförsäkring med någon av våra tilläggsförsäkringar: Hyrbil, Trafikolycksfall och krishjälp, Assistans, Allrisk bil och Kombi. För att kunna teckna tillägg måste bilen vara minst halvförsäkrad.