Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Hur skiljer sig Gravid Förlossning från andra försäkringar?

Det är Sveriges första och enda försäkring för förlossningssjukvård. Andra sjukvårdsförsäkringar har hittills undantagit förlossningsskador konsekvent.