• Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare och för den som är ägare av fastigheten.

  • Ja, fritidshuset är fullvärdesförsäkrat om du har vår fritidshusförsäkring och om inget annat framgår av ditt försäkringsbrev. Att fritidshuset är fullvärdesförsäkrat betyder att huset försäkras utan begränsning till något fast belopp.

  • Är skadan akut, ring vår skadejour på 010-219 10 90.

  • Allrisk byggnad är en tilläggsförsäkring som bland annat gäller för plötsliga och oförutsedda skador på den försäkrade byggnaden och tomtmarken. Den gäller exempelvis om du råkar välta en bokhylla så att den orsakar skada på en innervägg. I Allrisk Byggnad ingår även ersättning för ytskikt vid ersättningsbara läckageskador i våtrum.

  • Grundskyddet i fritidshusförsäkringen täcker skador på den försäkrade byggnaden som uppstått på grund av storm. Som storm räknas när det blåser minst 21 m/s. För att tomtmark, mur, staket eller plank ska täckas av försäkringen måste du teckna vår tilläggsförsäkring Allrisk Byggnad.

  • Ja, om du väljer att lägga till tillägget Småbåtsförsäkring. Småbåtsförsäkringen gäller för båtar som är max 6 meter och har en motor på max 15 hästkrafter. Båtens marknadsvärde (inklusive utrustning) får inte överstiga 25 000 kronor.

  • Ja. Fritidshusförsäkringen täcker eventuella saneringskostnader vid skadedjur. Försäkringen täcker även skador orsakade av vilda djur som tagit sig in i bostaden.